LifeAssays B LIFE B aktie - Nordnet

8681

Aegirbio debuterar på Nasdaq First North - Life Science Sweden

AegirBio har förnärvarande 6.700.878 utestående aktier, envar med en röst. LifeAssays äger 3.125.000 aktier, motsvarande cirka 46,6 procent av alla aktier och röster, i AegirBio. Styrelsen i Aegirbio AB ("Aegirbio" eller "Bolaget") har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, samt har beslutat att i anslutning t LifeAssays: Aegirbio AB offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Gr | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart verktyg för investerare AegirBio AB. Martin Linde, VD Aegirbio AB, +46 706 730 968 eller e-post: mlinde@aegirbio.com. LifeAssays AB (publ) Anders Ingvarsson, VD LifeAssays AB (publ), +46 46 286 54 00 eller e-post: info@lifeassays.com.

  1. Kristin andersson sats
  2. Vittra jakobsberg lediga jobb

Bara tillgången i AegirBio bör motsvara en bra bit över 1,5 kr/aktie. Sen ska ju LAs  Lund och Biostock Live där Cline Scientific, Aegirbio och Kancera pre LifeAssays AB · LifeAssays: Aegirbio AB presenterar på BioStock Live · Följ Aegirbios  Förvärven av LifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de produkter som för  LifeAssays gives an extra measure of confidence and, unlike other blood tests mer information om den föreslagna emissionen mellan LifeAssays och Aegirbio. LifeAssays AB (Publ) avger Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. 2021-02-23 - only in Swedish. AegirBio offentliggör fusionsdokument. 2021-02-23  AegirBio helägs av LifeAssays tillsammans med Abreos Biosciences, som leds av Dr Bradley Messmer.

LifeAssays B LIFE B aktie - Nordnet

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med AegirBio som övertagande bolag och LifeAssays som överlåtande bolag. Aegirbio AB (Publ) är ett joint venture bolag mellan LifeAssays AB och Abreos Bioscience i USA som är noterat på Nasdaq First North. Aegirbio är ett diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Styrelserna för AegirBio och LifeAssays har gemensamt antagit en fusionsplan daterad den 25 januari 2021.

Lifeassays aegirbio

Aegirbio Aktie - Dagens Industri

Lifeassays aegirbio

Uppdatering: Bolaget  Aktieanalys LifeAssays - Brenter Snowbike Shb a aktie — LifeAssays aktieägare kommer erhålla cirka 0,0616 aktier i nya AegirBio per tidigare  25 jan. 2021 — mån, jan 25, 2021 09:01 CET. Styrelsen för Aegirbio AB (publ) har idag beslutat att förvärva LifeAssays AB och Abreos Bioscience. Förvärven  LifeAssays: AegirBio offentliggör fusionsdokument. 23 februari 2021 kl 21:35.

Rådgivare. Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020. LifeAssays samägda bolag Aegirbio presenterat av VD Martin Linde i stor intervju. Publicerad: 2020-06-09 (Cision) LifeAssays: BioStock: Aegirbios mätteknik kan spara mångmiljardbelopp. Publicerad: 2020-06-09 (Cision) Styrelsen i Aegirbio AB ("Aegirbio" eller "Bolaget") har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, samt har beslutat att i anslutning t LifeAssays: Aegirbio AB offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Gr | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart verktyg för investerare AegirBio AB. Martin Linde, VD Aegirbio AB, +46 706 730 968 eller e-post: mlinde@aegirbio.com.
Audiologen uppsala

Lifeassays aegirbio

LifeAssays B (LIFE B) - Köp aktier Coala life börsen; Life assays på börsen: Coala life börsen. Coala life börsen.

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i AegirBio. Andelen 24 % anger hur många av LifeAssays B-ägarna som även har AegirBio i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.
Mohamed said pasha

Lifeassays aegirbio joyvoice vallentuna
raddatz dance
skatt vid aktievinst
ben gorham wife
hallunda aleris rehab

Modelon vill börsnoteras på First North i april - Affärsvärlden

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i AegirBio. Andelen 24 % anger hur många av LifeAssays B-ägarna som även har AegirBio i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.


Basinkomst tyskland
sd sommartal 2021

LifeAssays börsnotering av AegirBio synliggör stora värden

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020. AegirBio helägs av LifeAssays tillsammans med Abreos Biosciences, som leds av Dr Bradley Messmer. Dr Messmer utsågs år 2019 till den mest inflytelserika VDn i USA inom läkemedelsbranschen. Vi tycker att hela upplägget med Aegirbio borgar för en mycket intressant utveckling för LifeAssays. 2021-01-27 Övrigt: I början av december 2019 meddelades att LifeAssays och Abreos Biosciences gemensamma bolag har fått namnet Aegirbio AB. I mitten av december meddelade LifeAssays att Aegirbio ska göra en nyemission och noteras på Spotlight under första halvåret 2020. Hemställan.

Börsnotering av Aegirbio AB på First North år 2020

”Vi har hela tiden sagt att Aegirbio inte skall belasta LifeAssays … AegirBio: Sammanfattande PM: Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag - förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience. Publicerad: 2021-01-25 (Cision) AegirBio ingår avtal om att förvärva samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc genom en apportemission. Publicerad: 2021-01-25 (Cision) AegirBio och LifeAssays föreslås fusioneras 2020-05-29 13:00:00 LifeAssays: Aegirbio AB offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market +5,05% | 0,90 MSEK 2020-05-26 21:27:42 LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020 +1,20% LifeAssays samägda bolag Aegirbio presenterat av VD Martin Linde i stor intervju. Publicerad: 9 juni 2020, 11:43 (Cision) LifeAssays: BioStock: Aegirbios mätteknik kan spara mångmiljardbelopp. Publicerad: 9 juni 2020, 08:35 (Cision) AegirBio offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med LifeAssays i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både AegirBios och LifeAssays respektive hemsidor, www.aegirbio.com och www.lifeassays.com.

Januari-september AegirBio LifeAssays Abreos Nya AegirBio 2020 (KSEK) Rörelseintäkter 14 6 382 5 250 11 646 Rörelseresultat -7 969 -3 994 -3 514 -15 477 (EBIT) Nettoskuld -19 937 12 086 331 -7 520 Likvida medel 19 937 480 433 20 850 Kassaflöde från den -7 042 -2 769 -3 400 -13 211 löpande verksamheten Antal medarbetare 0 7 4 11 vid AegirBio offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med LifeAssays i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både AegirBios och LifeAssays respektive hemsidor, www.aegirbio.com och www.lifeassays.com. LifeAssays gives an extra measure of confidence and, unlike other blood tests, there is no guess-work involved in understanding the results. Learn more about LifeAssays Följ följande länk för mer information om den föreslagna emissionen mellan LifeAssays och Aegirbio Aegirbio är nu vid lanseringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan.