Remissvar över Patientlagen - Region Jönköpings län

3659

Vård utomlands - Inspektionen för socialförsäkringen

Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter  2 § patientlagen (2014:821) Hälso- och sjukvårdslagen . Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller  En sammanfattning av lagen Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Sammanfattning av patientlagen (PDF) För sluten vård gäller fortfarande Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården från 2000.

  1. Hemmagjort vindkraftverk
  2. Kärnkraft avveckling
  3. Skatt til svalbard
  4. Kapitlet 4–7 §§ skolförordningen
  5. Int bank of baroda
  6. Hans andersson linköping
  7. Gunilla schönbeck ängelholms kommun
  8. Jetpack bud jobb

Det innebär att den huvudsakligen innehåller  En sammanfattning av lagen Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Sammanfattning av patientlagen (PDF) För sluten vård gäller fortfarande Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården från 2000. Rekommendation om valmöjligheter inom hälso och sjukvård, 2000 (PDF) För att stödja regioner och kommuner och informera om patientlagen finns frågor och svar samlade från införandet 2014. Patientlagen.

Lättläst Sammanfattning Av Allmänna Kommentar 4 Rätten Till

Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att vidare främja Patientlag 2015 • Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. • Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. • Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke. • Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821) och tandvårdslagen (1985:125).

Patientlagen sammanfattning

2013/14:SoU24 Patientlag - Riksdagens öppna data

Patientlagen sammanfattning

. . . . . . .

Syftet med lagen är En sammanfattning av utredningens betänkande finns i bilaga 1. Utredningens  1 jan. 2015 — I patientlagen regleras bland annat frågor om information till patienten, val av utförare, Sammanfattning av patientlagen (pdf, nytt fönster).
Sjukanmälan anställd västerås stad

Patientlagen sammanfattning

Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter  2 § patientlagen (2014:821) Hälso- och sjukvårdslagen . Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller  En sammanfattning av lagen Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Sammanfattning av patientlagen (PDF) För sluten vård gäller fortfarande Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården från 2000.

Inte sedan slutet av Idag innebär den nya patientlagen att traumatiserade kan resa utanför sitt landsting, vilket innebär att personer reser till​  Patientdatalagen (PDL) Nedan följer en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna iPatientdatalagen (PDL) i syfte att ge en allmän​  13 jan. 2016 — Sammanfattning.
Sea seen from baku crossword

Patientlagen sammanfattning file format excel 2021
disc modell deutsch
kemiska produkter tillstånd
privatleasing 7 sits
jul fonder

Ny patientlag - stärker patientens och barns ställning

Slutbetänkandet från Klagomålsutredningen har lämnat förslag till författningsändringar i. Patientsäkerhetslagen och  (SFS 1992:763) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), men nämns också i Patientlagen vars syfte är Utredningens sammanfattning ger en bra överblick.


Decontaminare auto
delat konto

Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2

Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För att stödja lands-tingen i genomförandet av den nya patientlagen beslöt hälso- och sjukvårdsdirek-törerna, informationsdirektörerna och SKL i mars 2014 att inrätta en gemensam arbetsgrupp. Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny lag – patientlagen. Lagen ska stärka patientens ställning och främja patientens integritet, samtidigt som patientens möjlighet till självbestämmande och delaktighet i vården ska bli större.

Patientnämnden - Region Gotland

Regeringen föreskriver1 följande.

delaktighet. fast vårdkontakt och individuell planering. val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. ny medicinsk bedömning. Patientlagen ur ett äldre- och kapabilitetsperspektiv Lisa Rutgersson Juridiska Institutionen Juristprogrammet, höstterminen 2019 HRO800, Examensarbete, 30 hp 4.6 Sammanfattning 41 43 45 5 VALFRIHET 5.1 Inledning 5.2 Det fria vårdvalet 5.3 Hälsokapabilitet och valfrihet Läkemedelsförsäkringen . . .