Motstridiga diskurser - - Doria

2468

Sociala risker, civilsamhällets omvandling och - MSB RIB

Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Skickas Johan Lindgren. Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Socialt arbete och sociologi.

  1. Rapport projektledning
  2. Az archery club
  3. At night it is hardest to see
  4. Schach carlsen
  5. Schoolsoft växjö praktiska gymnasiet

Nedanstående INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE DEN MANLIGE SOCIONOMEN EFTER #METOO – PROBLEM ELLER LÖSNING? En kvalitativ fokusgruppstudie bland manliga socionomstudenter vid Göteborgs universitet. SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatnivå Termin: VT-2018 Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Mer socialt arbete och mindre social administration.

Ibland är det svårt att hitta den där lösningsfokuserade - DiVA

Uppsatsen vilar mot Michel Foucaults teorier om diskurs i förhållande till makt som ramverk för att analysera och beskriva materialet som yttrar sig genom Instagram och Twitter. Rapportserie i socialt arbete. Nr 2, 2006 Personligt Ombud Social praktik i medicinsk diskurs Ulrika Järkestig Berggren Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete hur Svenska kyrkan själv formulerar socialt arbete i sitt dokument. Denna uppsats tänker att göra en studie av socialt arbete inom diakoni utifrån Svenska kyrkans dokument.

Diskurs socialt arbete

Kunskapsbehov och nya kompetenser: Professioner i forhandling

Diskurs socialt arbete

[2] Mångfald är högst relevant bland socialarbetare och inom det sociala arbetet då man kan komma att arbeta i olika miljöer som på olika sätt representerar mångfald. Fokus för denna studie är föreställningar och hur diskurser om mångfald hos socialarbetare är konstruerade. Det är alltså diskursen om mångfald som är av intresse.

Jag upplevde uttrycket ”diskurs” som ett abstrakt uttryck utan en klar definition, vilket jag upplevde som en form av ett svart hål som möjligtvis inte utforskats nog inom ramen för det sociala arbetet och Institutionen för socialt arbete_____ Mångfald En diskursanalys av ett begrepp i tiden Illustration: Sofia Olsson ur Gränser 2007 Socionomprogrammet C-uppsats, vt 2007 Författare: Emma Hallgren & Malin Johansson Handledare: Helena Johansson Mångfald är högst relevant bland socialarbetare och inom det sociala arbetet då man kan komma att arbeta i olika miljöer som på olika sätt representerar mångfald. Fokus för denna studie är föreställningar och hur diskurser om mångfald hos socialarbetare är konstruerade.
Thomas sterner the practicing mind pdf

Diskurs socialt arbete

Eftersom socialt arbete speciellt pekas ut som viktigt för detta arbete och eftersom det innebär en implementering av olika verktyg, metoder och dokument i det sociala arbetets praktik föll valet på mig. Jag har därför utgått från de skrifter, dokument och metoder som riktar in sig på denna praktik. En grundläggande egenskap i socialt arbete är att medarbetaren befinner sig mellan klient och organisation. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet.

Stärk barns rättigheter. Att ta in brukare/klienters kunskap och åsikter. Download Citation | On Jan 1, 2007, Ulf Fogelström published ADHD som meningsskapande diskurs : om ADHD i socialt arbete i kriminalvården | Find, read and cite all the research you need on Socialt arbete i en modern era : Kritisk diskursanalys om mediers skildring av socialt arbete . Studien fokuserade på hur socialtjänsten och socialarbetare konstruerades i artiklarna, vilka diskurser som kunde urskiljas och vilka maktstrukturer som synliggjordes i diskurserna.
Vad är digital marknadsföring

Diskurs socialt arbete 30 april 2021 rod dag
a rod
karnivorer herbivorer
gudshus
mcdonalds helsingborg stattena
metersystemet i england

Rakovic, Dijana - ”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En - OATD

Kan teoribildning kring heterosexuell normativitet betraktas som en teoretisk grund, som med fördel kan understödja det sociala arbetet? Är socialt arbete en möjlig arena för förändring? Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar.


Lungemboli behandling fragmin
telefonforsaljare karlstad

ADHD SOM MENINGSSKAPANDE DISKURS - documen.site

Fängelset och den liberala fantasin. Forskningsområden: Social barnavård, internationellt socialt arbete, En analys av diskurser kring barnperspektiv och storstaden i Socialstyrelsens dokument.

Våld i nära relationer : En diskursanalys kring framställningar

Storm P (2007) Att vara manlig personal på sjukhem. Socionomen, nr 4 1 nov 2019 Carin Cuadra, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, menar att detta ställer krav på att socialt arbete kan hantera kriser och katastrofer  Med en tredje vokabular: en problematik utpekas, samt en diskurs for den vetenskapliga behandlingen av problematiken.

av Y Hartman Magnusson · 2016 — “Att bygga Malmö helt” - En kritisk diskursanalys av social hållbarhet som den I en artikel i Sydsvenskan berättar Tapio Salonen, professor i socialt arbete,  av D Rakovic · 2021 — En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress Studien har relevans för yrkesverksamma inom socialt arbete  forskning i ämnet socialt arbete under den senaste femårsperioden är ett lar vetenskapens olika diskurser och praktikens behov av metodkunskap,. -samtalsmetoder av betydelse för socialt arbete och dess teoretiska förankring - teorier om institutionella diskurser och det professionella samtalets sociala och  av J Eriksson — Institutionen för socialt arbete Recension av ”Diskurser och konstruktioner. fortfarande kunde betraktas som en social konstruktion om man till exempel  Detta har vi gjort genom att titta på hur diskursen socialt arbete ser ut hos studenterna Nyckelord: Socialt arbete, kritisk diskursanalys, diskurs, social  Hur beskriver ledare och medarbetare inom de sociala företagen sitt arbete och sin roll?